Https://magfin.pl/pl/obsluga-cudzoziemcow/zezwolenie-na-prace/

Https://magfin.pl/pl/obsluga-cudzoziemcow/zezwolenie-na-prace/

1. Wprowadzenie

Praca w Polsce może być atrakcyjną opcją dla cudzoziemców ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek pracy i liczne możliwości zawodowe. Aby legalnie pracować w Polsce, cudzoziemcy zwykle potrzebują zezwolenia na pracę.

Ten artykuł omówi, czym jest zezwolenie na pracę, jakie są jego rodzaje, jakie kroki należy podjąć, aby je uzyskać, oraz jakie korzyści i obowiązki wiążą się z jego posiadaniem.

2. Czym jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę to dokument, który pozwala cudzoziemcowi legalnie podjąć zatrudnienie w Polsce. Jest ono wydawane przez wojewodę właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy. Zezwolenie jest powiązane z konkretnym pracodawcą i określonym stanowiskiem pracy.

Wygląd dokumentu:

  • Forma: Zwykle dokument papierowy.
  • Zawartość: Informacje o pracodawcy, stanowisku, okresie obowiązywania, wysokości wynagrodzenia.

3. Rodzaje zezwoleń na pracę

3.1. Zezwolenie na pracę typu A

Dotyczy cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innego rodzaju umowy z pracodawcą, którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski.

3.2. Zezwolenie na pracę typu B

Dla cudzoziemców pełniących funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub spółki kapitałowej w organizacji, która przez ponad 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy zamierza pracować w Polsce.

3.3. Zezwolenie na pracę typu C

Dla cudzoziemców oddelegowanych przez zagranicznego pracodawcę do oddziału lub przedsiębiorstwa znajdującego się w Polsce na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.

3.4. Zezwolenie na pracę typu D

Dla cudzoziemców oddelegowanych przez zagranicznego pracodawcę do realizacji usługi eksportowej w Polsce przez okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.

3.5. Zezwolenie na pracę typu E

Dla cudzoziemców oddelegowanych przez zagranicznego pracodawcę na pracę w Polsce na okres przekraczający 90 dni w ciągu 6 miesięcy w przypadkach innych niż wymienione w typach B, C, i D.

4. Warunki uzyskania zezwolenia na pracę

4.1. Wymagania ogólne

  • Oferta pracy: Konieczność posiadania oferty pracy od pracodawcy w Polsce.
  • Umowa: Pracodawca powinien sporządzić umowę lub projekt umowy, w której określone są warunki pracy i wynagrodzenia.
  • Środki finansowe: Pracodawca musi zapewnić wynagrodzenie nie niższe niż minimalna płaca w Polsce.
  • Miejsce pracy: Określone miejsce pracy na terytorium Polski.

4.2. Test rynku pracy

  • Test rynku pracy: Pracodawca musi wykazać, że nie było możliwości znalezienia odpowiedniego kandydata na dane stanowisko spośród obywateli Polski lub innych państw UE/EOG. Jest to potwierdzane za pomocą testu rynku pracy przeprowadzanego przez urząd pracy.

4.3. Zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia

  • Obywatele UE/EOG: Obywatele krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie potrzebują zezwolenia na pracę w Polsce.
  • Wyjątki: Niektóre kategorie cudzoziemców, takie jak studenci, naukowcy, uczestnicy wymian międzynarodowych, mogą być zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Artykuł opracowany przez https://magfin.pl/pl/obsluga-cudzoziemcow/zezwolenie-na-prace/


Ocena: 4/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Podlinkuj wpis:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.